U bent hier:

Alumni-lid worden

Bij Studievereniging Emile kunt u gebruik maken van het alumnilidmaatschap. Dit alumnilidmaatschap is bedoeld voor alle alumni van de studie Pedagogische Wetenschappen of de Academische Pabo aan de Universiteit van Leiden. Ook wanneer u destijds geen lid bent geweest van Studievereniging Emile kunt u een alumnilidmaatschap bij ons nemen.

Het lidmaatschap zal onder andere bestaan uit uitnodigingen voor speciale alumniactiviteiten, zoals netwerkborrels, lezingen en een opname in ons sprekersbestand indien u dit wenst. Tevens zult u toegang hebben tot alle studiegebonden activiteiten die wij organiseren, zoals onze lezingen en symposia. Het alumnilidmaatschap kost €8,00 per collegejaar en dit bedrag zal tot wederopzegging elk jaar in november afgeschreven worden.

Heb je vragen, stuur deze dan naar:
emile@fsw.leidenuniv.nl

De contributie wordt binnen twee maanden na aanmelding afgeschreven van je rekening, houd hier dus rekening mee.

Velden met een * zijn verplicht.

Persoonsgegevens


Contactgegevens

Sprekersbestand

We zijn vinden het leuk om onze alumnileden toe te voegen aan ons sprekersbestand! Door dit te doen, krijgt Emile de kans om interessante lezingen, workshops en meer te organiseren met input van onze alumni, waardoor leden een beter beeld krijgen van het werkveld.

Voorwaarden

- Let op: Met het zetten van de handtekening gaat het lid akkoord met het huishoudelijk reglement van studievereniging Emile. Deze wordt bekend verondersteld. Het huishoudelijk reglement is in te zien in het Emile hok (SB05) en te bekijken op de website van Emile: www.studievereniging-emile.nl
- Nadat Studievereniging Emile dit formulier heeft ontvangen zal het bedrag binnen twee maanden van je rekening gehaald worden (houd hier dus rekening mee!). Wanneer je het inschrijfformulier inlevert ben je officieel lid bij Studievereniging Emile voor één collegejaar met verlenging voor een periode van telkens één collegejaar tot wederopzegging. Bij aanvang van het nieuwe collegejaar gaat dus een nieuw contributiejaar in. Indien je in juni lid wordt en nog voor juli gebruik maakt van onze diensten, wordt er in juli contributie afgeschreven voor dat collegejaar en in september opnieuw voor het aankomende collegejaar. Indien je vanaf juni lid wordt en nog geen gebruik maakt van onze diensten, wordt enkel in september voor het nieuwe collegejaar contributie afgeschreven.
- Voor beëindiging van je lidmaatschap dien je een brief/email te sturen naar bovenstaand adres, waarin je vermeldt dat je je lidmaatschap wilt stopzetten. Je lidmaatschap bij Emile stopt zodra je van ons hiervan een bevestiging hebt ontvangen.
- Emile hanteert een opzegtermijn van één maand. Wil je je dus uitschrijven bij Emile, dan dien je dit te doen vóór 1 augustus om niet voor het aansluitende collegejaar opnieuw contributie te hoeven betalen.
- Met het invullen van jouw mailadres ga je akkoord met het feit dat Studievereniging Emile een paar keer per jaar via de mail met jou communiceert, bijvoorbeeld via de maandelijkse nieuwsbrief. De nieuwsbrief kan ook berichten van externen bevatten. Als lid heb je ten alle tijden het recht om een toestemming voor deze gegevensverwerking in te trekken door schriftelijk contact op te nemen met Studievereniging Emile. De aan Studievereniging Emile verstrekte persoonsgegevens worden niet gepubliceerd of verkocht aan derden.
- Met het invullen van dit formulier geef je toestemming aan Studievereniging Emile om foto’s en video’s te maken en te publiceren van activiteiten waar jij als deelnemer op te zien kan zijn.
- Voor meer informatie, zie onze privacy verklaring op onze website: http://studievereniging-emile.nl/emile/privacy-statement


Bevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan, en gebruik cijfers in het antwoord.